ERIKOISLUVAT

Valitse sopiva erikoislupa

Yrittäjälupa

Yrittäjälupaa myydään mökki- ja kalastusmatkailuyrittäjille. Luvan voi myös ostaa muu y-tunnuksellinen yritys, toiminimi tai rekisteröity yhdistys. Luvan myöntää ja se ostetaan suoraan osakaskunnan hoitokunnalta. Lupaa tai sen osia ei voi myydä tai luovuttaa eteenpäin, lukuun ottamatta yrityksen asiakkaiden käyttöä. Toimija voi ostaa useita lupia. Lupa ja pyydysyksiköt ovat voimassa kuluvan kalenterivuoden ajan ostoajankohdasta eteenpäin. Kalastussäännöt ja rajoitukset määräytyvät voimassa olevien alue-, osakaskunta- ja lakisäädösten perusteella. Yrittäjäluvalla kalastettaessa yrityksen asiakkaan tai muun luvan käyttäjän tulee pitää mukanaan tositetta tai kuittia (alkuperäinen tai sen kopio) myönnetystä luvasta. Pyydysten merkinnässä tulee käyttää hoitokunnan yrittäjälle luovuttamia pyydysmerkkejä, jotka yrittäjä palauttaa hoitokunnalle luvan päätyttyä tai ostaa merkit uudelleen käyttöön.

Lupa sisältää:

• 10 vavan lupa
• Pyydysyksiköitä 5 kpl

Hinta: 20 € / kalenterivuosi / mökki


Uistelulupa

Osakaskunnan alueella voi uistella lunastamalla pyydysyksiköitä tai ostamalla uisteluluvan. Uisteluluvan kesto on kuluva kalenterivuosi ostopäivämäärästä eteenpäin. Uistelulupa on henkilökohtainen, ja uistellessa vähintään yhdellä venekunnasta pitää olla lupa. Uistelulupa oikeuttaa kalastamaan karttaan merkityllä osakaskunnan vesialueella. Kiinteisiin pyydyksiin on suosituksena pitää 50 m vähimmäisetäisyys. Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa kalastuslain vaatimaa häirinnän välttämistä, suositusetäisyys 100 m. Uisteluluvassa ei ole vapakiintiötä, uistelija saa käyttää haluamaansa vapamäärää.

Kalastettaessa 18-64 vuotiailla kalastajilla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisätietoa luvasta: www.eraluvat.fi

Hinta: 40 € / kalenterivuosi


Hoitokalastuslupa

Hoitokalastusluvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Hoitokalastuslupa on vastikkeeton, ja se voidaan myöntää kaikille pyyntimuodoille enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen. Hoitokalastuslupaa tulee anoa osakaskunnan hoitokunnalta, ja anomuksen yhteydessä pitää esittää suunnitelma ja listaus käytettävistä pyydyksistä ja tavoista, sekä niiden lukumäärästä. Mikäli käytettävät pyydykset vaativat viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, hoitokalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokalastus ei saa kohdistua suurikokoisiin petokaloihin. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä suunnitelmaan, sekä tarvittaessa hylätä hoitokalastuslupahakemus ja myönnetty hoitokalastuslupa. Hoitokunta myöntää haetun pyydysmäärä ja -tapalistauksen perusteella erillisen hoitokalastuspyydysmerkkimäärän luvan saajalle.


Tutkimus- ja koekalastuslupa

Tutkimus- ja koekalastuslupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Tutkimus- ja koekalastuslupa voidaan myöntää enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen, ja se voidaan myöntää kaikille kalastusmuodoille. Osakaskunnan hoitokunta päättää lupakohtaisesti kustakin luvasta perittävästä mahdollisesta vastikkeesta. Mikäli käytettävä pyyntimuoto, esimerkiksi sähkökoekalastus, vaatii viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, kalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä tutkimus- ja koekalastuslupahakemus ja myönnetty tutkimus- ja koekalastuslupa. Kiinteät ja seisovat tutkimus- ja koekalastuspyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.


Kilpailulupa

Kilpailulupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Kilpailulupia myönnetään tapahtumakohtaisesti. Osakaskunta voi periä lupa- ja tapauskohtaisesti vastikkeen myönnettävästä luvasta. Kilpailulupaa haettaessa hakija on velvoitettu ilmoittamaan osakaskunnalle kilpailun tyypin ja kalastusmuodon, kilpailun keston sekä kalastajien tai pyydysten tai kalastavien veneiden maksimimäärän. Yksi kilpailulupa voi kattaa useita kalastajia, pyydyksiä tai venekuntia. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä kilpailulupahakemus ja myönnetty kilpailulupa. Jokaisella kilpailijalla on oltava kilpailutilanteessa mukanaan tosite luvasta paperisena tai sähköisenä. Kiinteät ja seisovat kilpailulupapyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.


Vesilinnustuslupa

Osakaskunta pidättää omistusoikeudellisen luvan vesilinnustukseen osakkailleen osakaskunnan vesialueilla. Osakaskunta ei järjestä luvanmyyntiä eikä myy lupia ulkopuolisille. Metsästysoikeutta ei voi siirtää tai luovuttaa, vaan se on omistusoikeuteen sidonnainen lakien mukaisesti. Osakaskunnan kokous päättää mahdollisista rauhoitusalueista tarpeen mukaan. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes toisin kokouksessa päätetään.