HOITOKUNTA

Ota yhteyttä

Sääntöjen mukaan:

Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu 6 – 12 jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jääneet jäsenet. Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä kunakin vuonna erovuorossa. Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään on saapuvilla. Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hoitokunnan päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja käyttää hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista asiamiestä.

Hoitokunnan jäsenet ovat:
(varahenkilön nimi suluissa)

Jari Liukkonen
(Raimo Toikka)

Kari Honkanen
(Erkki Lehtinen)

Juhani Vuorinen
(Antti Mäkinen)

Keijo Erola
(Seppo Kuoppala)

Voitto Heikkilä
(Tenho Volanen)

Raimo Mattila
(Jani Mattila)

Seppo Ollikainen
(Tapani Pippiri)

Seppo Piira
(Jouni Kämppi)

Simo Pöyry
(Arto Piira)

Matti Ruponen
(Markku Laine)

Petri Räisänen
(Jarkko Lunkka)

Tapio Salomaa
(Eero Pekkola)

Puheenjohtaja Jari Liukkonen
Kovalantie 222a, 19470 Lihavanpää 
040 529 7606, pajajari@luukku.com

Sihteeri Markus Montin
Pikkulantie 34, 19430 Pertunmaa 
050 305 2044, markus.montin@gmail.com